• Tv Programa

  • Žinios (su vertimu į gestų k.)

    HD(n)

    *Norint gauti priminimą Iphone telefone, Google calendar programėlė turi būti aktyvuota